Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
Slogan
Slogan
Warning

 

Privacy Statement

 
 


Kandidaten


Via de website van Prikk Werk in Mode kun je je inschrijven om je kandidatuur bekend te maken.

Prikk Werk in Mode verzamelt jouw persoonsgegevens met het doel jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en jouw beschikbaarheid vast te leggen. Dit doen we om een match te kunnen maken tussen jou en onze opdrachtgever(s) en om je te kunnen informeren over mogelijke vacatures.


Welke gegevens zijn na inschrijving bekend?


NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat en curriculum vitae (C.V.).

Via een gebruikersnaam en wachtwoord -die je beide ontvangt na inschrijving- heb je zelf toegang tot een groot deel van jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die jezelf niet kunt aanpassen, kun je contact opnemen via info@prikk.nl.


Gebruik door derden

Jouw profiel en C.V. kunnen we overleggen aan een opdrachtgever nadat je daarvoor jouw mondelinge en schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Een jaar na inschrijving verwijderen we jouw gegevens uit het bestand. Op jouw verzoek worden je gegevens per direct verwijderd


Opdrachtgevers

Onder de opdrachtgever wordt verstaan: de onderneming die met Prikk Werk in Mode een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten om een of meerdere vacatures/ opdrachten in te vullen.

Prikk Werk in Mode zal de verzamelde gegevens van deze opdrachtgevers enkel gebruiken om deze vacatures/ opdrachten in te vullen.


Welke gegevens

Prikk Werk in Mode verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, Kamer van Koophandel-nummer en gegevens die nodig zijn om contact te onderhouden.

Deze gegevens worden alleen aan kandidaten verstrekt wanneer dat van belang is voor het uitvoeren van uw opdrachten. Verder kan Prikk Werk in Mode uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de website van Prikk Werk in Mode plaatsen en/of openbaar maken.


Beveiliging gegevens kandidaten en opdrachtgevers

Prikk Werk in Mode heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We maken hierbij gebruik van een SSL-certificaat t.b.v. een veilige https-verbinding, Azure Rights Management CSP voor het versleuteld verzenden van persoonlijke gegevens, Exchange Online Advanced Threat Protection CSP en een extra ICT Veiligheidspakket XL Zakelijk.

Bestaat -ondanks deze maatregelen- toch de indruk dat gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens die door Prikk Werk in Mode zijn verzameld, neem dan contact op via info@prikk.nl. 
Facebook Twitter LinkedIn
Register Register
PriKK Werk in Mode
Helma van der Wilt
T 06 51 37 10 99
E info@prikk.nl
TweetUp TweetUp
Bezig met laden ..
Logon Logon
Om te kunnen inloggen en reageren op de vacatures, moet je ingeschreven zijn bij PriKK.
© 2011 Prikk werk in mode T 06-51371099 E info@prikk.nl | Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Webdesign www.buro80.nl |